LIBERI: escuela primaria, Premia de Mar Barcelona

Espais preparats i de debat crític



Liberi s'estructura, començant per l'etapa de primària, en dues aules que són ambients preparats amb metodología Montessori: Taller 1 i Taller 2.

El primer de sis a nou anys. El segon de nou a dotze, encara que enmig de tots dos no existeix una barrera impermeable.

Els dos espais corresponen a ambients Montessori, amb el desplegament del material adequat. En ells es troben ímplicits conceptes educatius que ocasionen cerques i debats en la nostra realitat educativa immediata: treball per projectes, ambients, autoavaluació, responsabilitats socials i de grup. L'aula preparada conté aquestes propostes i també el treball individual, que implica concentració i calma.

Per a secundària existeixen dos grans espais.

En un d'ells es treballa tranversalment matèries en un format de realitzaciè de projectes que acaben presentant-se públicament entre els propis alumnes i alumnes a l'espai de cinema (estructurat com una sala de projecció real).

En el segon espai, es realitza un acompanyament de matèries disciplinàries i cognitives a través de la presentació temàtica per part dels professors i el treball autònom dels alumnes.

Els materials curriculars són elaborats per la pròpia escola, tenint cada adolescent una guía que conté cadascun dels ítems que se'ls exigeix durant tota l'etapa d'educació secundària. Això els permet una visió realista i desdramatizada de les obligacions formals.

En el teatre es desenvolupa l'activitat musical, teatral i de moviment. L'existència de la Coral Liberi i les iniciatives de creació artística dels propis nens i nenes, són molt importants per a l'escola perquè canalitzen una necessitat expressiva tan important com qualsevol altra activitat
tòpica curricular. Música i moviment són dos elements interrelacionats i promocionats amb intensitat.

L'hort en forma de mandala és una aula externa de relació amb la botànica, el cultiu i la permacultura. És objecte de contínua reflexió i el seu rendiment no és cosmètic sinó real, en convivència amb la planta ornamental i medicinal.
LIBERI: escuela libre, Premia de Mar Barcelona

Portes Obertes


24 Febrer 2024 a les 11h


Confirmeu assistència, si us plau, a info@escolaliberi.com