LIBERI: escuela primaria, Premia de Mar Barcelona

AVÍS LEGAL


1)Identitat del titular

Escola Liberi, S.L. (en endavant, l’ESCOLA) és una entitat mercantil denacionalitat espanyola, amb domicili a carrer Joaquim Ruyra 7-11, 08330Premià de Mar (Barcelona) i N.I.F. B-65415218, inscrita al Registre Mercantilde Barcelona, tom 42157, foli 111, full B-402170. Pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon 648091130 o enviant un correuelectrònic a info@escolaliberi.com.


2) Acceptació per part de l’usuari

Aquestes Condicions d’ús (en endavant, Avís Legal) regulen l’accés i l’ús de la pàgina web que l’Escola posa a disposició dels usuaris d’internet. L’accés a la mateixa suposa l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

L’Escola pot oferir a través de la pàgina web serveis que es podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies respecte a les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.


3) Accés a la pàgina web i contrasenyes

En general, no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com Usuari per gaudir d’accés i poder fer servir la pàgina web. En cas que resultés necessari el registre per tal d’accedir a part dels serveis oferts, s’informarà degudament de les condicions i mesures que s’hi apliquen en el moment de captació de les seves dades.


4) Ús correcte del portal web

L’usuari es compromet a fer servir el portal web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Igualment, l’usuari s’obliga a no fer servir el portal web, els seus continguts o els serveis que es present a través del portal web per finalitats o efectes il·lícits o contraris a la llei o al contingut d’aquest Avís Legal, lesius pels interessos o drets de tercers o que, de la forma que sigui, puguin inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el portal web, els seus continguts o els serveis que s’hi presten o impedir-hi l’ús normal a la resta d’usuaris.

L’usuari es compromet igualment a no destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altre forma, perjudicar les dades, programes o documents electrònics que s’allotgin al portal web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’Escola presta el servei, així com a no realitzar accions que interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l’Escola o de tercers.


5) Enllaços de tercers

Aquest Avís Legal fa referència exclusivament a les pàgines web de tercers accessibles a través d’aquest portal web.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de l’Escola, i per tant l’Escola no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del portal web de l’Escola, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de l’Escola.


6) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de l’Escola i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el portal web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei.

L’Escola no concedeix cap mena de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest portal web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’Escola o del titular d'aquests.


7) Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que l’Escola té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan o seguidor d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i política de privacitat de la xarxa social corresponent.


8) Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà facilitar a l’Escola les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte pugui aparèixer incorporats al Portal Web. En aquest cas, els formularis incorporaran un text legal en matèria de protecció de dades personals que doni compliment a les exigències establertes en la normativa de Protecció de Dades en vigor.

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

En general les dades personals s'incorporaran a una única base de dades la responsable del qual és L’Escola i seran tractats amb la finalitat per a la qual els hagi facilitat, o per a remetre-li comunicacions comercials quan així ho hagi autoritzat.

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a info@escolaliberi.com, o bé enviant una carta a l'adreça anteriorment indicada. A més, en cada enviament que rebi inclourem el mitjà habilitat perquè pugui donar-se de baixa de les nostres comunicacions.

L’escola té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en les referides normatives.

Ampliï aquesta informació en la nostra Política de Privacitat.


9) Modificació de les condicions d’ús

L’Escola es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment aquest Avís Legal. Per aquets motiu es recomana que l’Usuari el revisi periòdicament.


10) Llei i jurisdicció aplicable

La relació entre l’Escola i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

L’Escola perseguirà l’incompliment d’aquest Avís Legal, així com qualsevol ús indegut del portal web exercint totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

LIBERI: escuela libre, Premia de Mar Barcelona

Portes Obertes


24 Febrer 2024 a les 11h


Confirmeu assistència, si us plau, a info@escolaliberi.com