LIBERI: escuela primaria, Premia de Mar Barcelona

ELS LÍMITS


A l´escola hi ha pocs límits, i clars.

Per als nens:

Tots els materials i ambients estan per a ser utilitzats de la manera que cada nen o nena desitgi o necessiti. L´Ãºnica condició és: no trencar ni fer malbé les coses, i en acabar, deixar-ho tot recollit.

Mentre altres nens estan treballant o jugant, no podem molestar.

Totes les emocions són vàlids, també l´enuig, la ràbia, la tristesa. Però, aquí, no totes les formes d´expressar-són acceptables. No podem pegar ni agredir a altres nens.

Per als adults:

Els nens aprenen en funció dels seus interessos i necessitats. Els adults no podem dirigir, ni anticipar. Ni tan sols de formes amables o subtils.

Més important que el que s´aprèn en si, és com s´aprèn. Els nens necessiten "descobrir" les coses per si mateixos. Els adults mai direm "això es fa d´aquesta manera", sinó en tot cas-i sempre a partir de la iniciativa del nen-"jo això ho faig d´aquesta manera" (però està implícit que pot haver altres maneres igual de vàlides) .

El treball i el joc són sagrats i no podem interrompre´ls.

Els nens saben què poden i què no poden fer físicament (i si per la seva experiència anterior no ho saben, necessiten descobrir-ho). No impedim activitats físiques espontànies dels nens "perquè no es facin mal".

Els conflictes són dolorosos per a totes les parts implicades, i hem de tractar-los amb tota la delicadesa que requereixen, per no ferir a ningú. Si un nen intenta agredir a un altre, ho impedim físicament, però no li fem sentir pitjor del que ja es sent, sinó que l´acompanyem, i li acceptem, en un procés molt llarg en el qual, molt a poc a poc, el propi nen aprendrà a explicar-se, i si vol, explicar el que li passa.
LIBERI: escuela libre, Premia de Mar Barcelona

Portes Obertes


24 Febrer 2024 a les 11h


Confirmeu assistència, si us plau, a info@escolaliberi.com