LIBERI: escuela primaria, Premia de Mar Barcelona

LÍNIA PEDAGÒGICA

El psicòleg, filòsof i biòleg suís Jean Piaget (1896-1980) va escriure que "aprendre és inventar".

Liberi se situa en la línia de pedagogs com Maria Montessori, Célestin Freinet, Francesc Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat o Pere Vergés: "només s´aprèn el que s´aprèn per un mateix".

El psicòleg i pedagog suís Edouard Claparède (1873-1940) ho va formular així: "tot el que al seu dia es va aprendre de memòria, més tard és molt més difícil entendre-ho".


En els primers anys de vida, el nen "construeix" el seu cervell. Els camins neuronals que el nen forma en els seus primers anys, són bàsicament els que utilitzarà durant tota la seva vida adulta. En l´adolescència, les neurones menys utilitzades es destrueixen.

Quan un nen descobreix alguna cosa per si mateix, les connexions neuronals que això crea són més riques, complexes i sòlides que les que es produeixen amb el simple aprenentatge memorístic. Per això el que s´aprèn és important, però molt més important encara és com s´aprèn.

En la nostra petita escola, el protagonista de l´aprenentatge és el propi nen o nena, els seus interessos i les necessitats de desenvolupament.

Aquest procés actiu, més ric i complex, porta a coneixements més sòlids perquè tenen sentit per al nen. A més, són coneixements interconnectats i no fragmentaris. Les nenes i nens no aprenen dades aïllades, sinó que adquireixen una cosmovisió.

Aquesta forma d´aprendre respecta la curiositat i la creativitat naturals dels nens, que les conservaran tota la vida.

LIBERI: escuela libre, Premia de Mar Barcelona

Portes Obertes
27 Abril de 2019
a les 11h del matí (confirmeu assistència per mail a: info@escolaliberi.com)