LIBERI: escuela primaria, Premia de Mar Barcelona

POLÍTICA DE PRIVACITAT


1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades per Escola Liberi, S.L. (en endavant, l’ESCOLA), entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili a carrer Joaquim Ruyra 7-11, 08330 Premià de Mar (Barcelona) i N.I.F. B-65415218, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42157, foli 111, full B-402170.


2. FINALITATS

Navegant a través del present portal web és possible que es requereixin les seves dades personals per realitzar el tractament. En aquests supòsits, s’informarà en cada cas a través d’una política de privacitat específica de la finalitat del tractament així com la resta d’informació necessària per poder dur a terme el tractament d’acord amb la normativa vigent.


3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis de l’ESCOLA, els quals realitzen determinades activitats per l’ESCOLA, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.


4. DURACIÓ DEL TRACTAMENT

D’acord amb allò indicat a l’apartat 2 de la present política, cada formulari d’aquesta web disposarà de la seva pròpia política de privacitat on s’indicarà, entre altres, la informació relativa a la duració del tractament.


5. EXERCICI DELS SEUS DRETS

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials, enviant un correu electrònic a info@escolaliberi.com, o bé enviant una carta a l'adreça anteriorment indicada. A més, en cada enviament que rebi inclourem el mitjà habilitat perquè pugui donar-se de baixa de les nostres comunicacions.

A més, l’informem que podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que l’ESCOLA ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altre normativa vigent relacionada.

L’escola té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en les referides normatives.

LIBERI: escuela libre, Premia de Mar Barcelona

Portes Obertes


24 Febrer 2024 a les 11h


Confirmeu assistència, si us plau, a info@escolaliberi.com